Student Centered Programs

 1. समुदायसँग विद्यार्थी कार्यक्रम :-
  उद्देश्य, विद्यार्थीमा नेतृत्व विकास क्षमता बृद्धि, समुदायको वास्तविक समस्या पहिचान र समाधानको सानो उपायको खोजी, स्वव्यवस्थित जीवनशैली, सिर्जनशीलता, साँस्कृतिक आदान प्रदान , सिकाइ आदान प्रदान, सहकार्य र सञ्चार सीप विकास, स्वयंसेवी सीप विकास ।
 2. International School Award (ISA) project based learning and Idea exchange with national and International Partner Schools. 
 3. Girls Friendly club (छात्रामैत्री क्लव) :-
  उद्देश्यहरु, विद्यालय समयमा हुने छात्राहरुको महिनावारी व्यवस्थापन, महिनावारी परामर्श र स्वस्थ्य सुरक्षा, नेतृत्व विकास, क्लव व्यवस्थापन क्षमता विकास, आफ्नो समस्या खुलेर बताउन सक्ने क्षमता विकास ।
 4. विद्यार्थी परिषद् ( Student’s Council):-उद्देश्यहरु, विद्यालयमा देखिएका र स्थानीय समुदायमा देखिएका समाजिक समस्या, विकृति, विसङ्गतिहरु परियोजना कार्यमार्फत न्यूनीकरण गर्ने, नेतृत्व विकास, आलोचनात्मक सोचको विकास र समस्या समाधान, आफू आफ्नो समुदाय र वातावरणप्रति सजग व्यक्ति नागरिक निर्माण ।
 5. स्काउट : आपत विपतमा सहयोग गर्ने भावना विकास, स्वयंसेवी, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता विकास, सिर्जनशीलता ।
 6. जुनियर रेडक्रस : आपत् विपत्मा सहयोग, प्राथमिक उपचारसम्बन्धी ज्ञान, नेतृत्व विकास ।
 7. Student Exchange Program :विद्यार्थीले आफूले सिकेको ज्ञान र सीप अर्को आयोजक विद्यालयमा गई भेला भएका विद्यार्थीहरुलाई सिकाइ अनुभव आदान प्रादान गर्ने नेतृत्व विकास, सिर्जनशीलता इत्यादि ।
 8. कक्षा ६ देखि १० सम्मका वार्षिक परीक्षामा पहिलो पाँचौँ स्थान ल्याउनेलाई नि शुल्क शैक्षिक भ्रमण ।
 9. National Cadet Crops (NCC) : विद्यार्थीमा नेतृत्व विकास, अनुशासन, सिर्जनशीलता, राष्ट्रियताको विकास, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर , नेपाली सेनाको सहयोग र सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम ।